heartbleed news

Heartbleed

Vårt webhotel og våre dedikerte servere er ikke berørt av Heartbleed

Ingen av New Elements tjenester har vært berørt av Heartbleed-feilen som påvirker OpenSSL og som har vært mye omtalt i media den siste tiden.

Vi er imidlertid alltid oppmerksom på at brukere ofte gjenbruker passord på flere ulike nettjenester og vi anbefaler derfor uansett at alle skifter passord dersom det samme passordet kan være benyttet flere steder.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 23244425 om du har spørsmål.