Hva er en konvertering verdt for deg?

Konvertering handler om verdifulle handlinger som brukerne dine gjør på dine nettsider, som for eksempel å registrere seg i et leadskjema eller kjøpe et av dine produkter. Suksessen måles ved å finne antall konverteringer som ble generert til en definert kostnad. Dette bestemmer ROI og dine kampanje-KPIer kan dermed fastsettes generelt på basis av dette.

Fastsetting av KPIer

KPI står for key performance indicator og beskriver de konkrete måleparametere du bestemmer deg for, i forkant av den investeringen du gjør med en annonse-kampanje. Google Ads er en effektiv markedsføringsmetode som gir resultater raskt. Mål kan være hvor mange besøkende du vil ha eller hvor mange nye kunder du vil ha ?

  • Vi fastsetter måleparameterne sammen for kampanjen, det kan være
    • mål for antall besøkende som kommer til din nettside
    • mål for antall lead som skal genereres for kampanjen
    • mål for antall salg som kommer fra kampanjen
  • Vi legger inne KPIéne i administrasjonsverktøyet for kampanjen
  • Vi måler resultatene i Google Analytics for kampanjen

Vi kan kjøre igang en testkampanje for å se hvordan det går. På den måten kan du enkelt finne ut hvor lønnsomt det er og regner ut return on investment (ROI). Ofte er det lønnsomt med Google Ads kampanjer.

Vi tar ansvar for hele prosessen og evaluerer resultatene fortløpende.

Ta kontakt for hjelp til å sette opp måleparametre og annonsering.