Alle nye IKT løsninger rettet mot allmennheten være universelt utformet. Det betyr at nettsider, selvbetjeningsautomater og nettbutikker skal kunne brukes av alle. Allerede eksisterende løsninger skal være universelt utformet senest 1. januar 2021.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har all informasjon om dette, bl.a. denne oversikten over krav til nettløsninger: http://uu.difi.no/veiledning/nettsider/krav-til-nettlosninger/krav-wcag