Vest-Norges Brusselkontor

New Element har designet nettstedet, samt levert publiseringsløsningen WordPress.

Vest-Norges Brusselkontor har standard serviceavtale som ivaretar feil på nettsiden, samt oppdateringer av publiseringsløsningen og tilpasninger til nye nettlesere. Nettsidene ligger også på New Elements webhotell.