UCO

New Element har utviklet internsystem for rekvisisjonsregistrering.

UCO har standard serviceavtale som ivaretar feil på systemet, samt oppdateringer av løsningen og tilpasninger til nye nettlesere.
Systemet ligger også i vårt serversenter.